© NG Intercultureel Advies
Made by Eagle Webdesign
NG Intercultureel Advies       Maakt toegankelijk

Home     Over     Intercultureel Advies     Begeleiding & Coaching   Mediation     Training     Contact 

Wat is een conflict? Een conflict kan worden omschreven als een heftige botsing of aanvaring tussen opvattingen, zienswijzen, waarden en normen van personen. Een conflict ontstaat tussen personen die op dat moment een duidelijk verschil van mening hebben. Cultuur vormt een belangrijke basis voor het tot stand komen van normen en waarden en gedrag van mensen. Dit maakt dat cultuur en conflicten onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Dit betekent echter niet dat culturele verschillen onvermijdelijk tot conflicten leiden. Als er problemen ontstaan, binnen of tussen culturen, heeft dat vaak te maken met de omgang met verschillen. Ik ondersteun u om oorzaken van het problemen bespreekbaar te maken evenals culturele achtergronden.  Hierin neem ik de wensen en persoonlijke omstandigheden van iedere betrokkene mee. NG intercultureel advies bemiddelt in conflicten met culturele gevoeligheid. Hieronder wordt verstaan het niet alleen kennis hebben van de eigen culturele achtergrond, normen en waarden, maar ook van die van de andere partijen. Begrijpen wat de onderliggende redenen en motieven zijn die maken dat partijen op een bepaalde manier handelen. Ik ondersteun u in: o Bemiddeling bij situaties die kunnen leiden tot moeilijk overbrugbare cultuurverschillen binnen uw organisatie o Mediation bij echtscheiding en arbeidsconflicten o Conflictbemiddeling in uitlopende andere situaties
NG Intercultureel Advies werkt samen met BBCC Coaching & Mediation
© NG Intercultureel Advies
Made by Eagle Webdesign

“Mediation  en bemiddeling in conflicten met een

multiculturele component”

Wat is een conflict

Een conflict kan worden omschreven als een heftige botsing of aanvaring tussen opvattingen, zienswijzen, waarden en normen van personen. Omdat conflicten tot stand komen tussen personen én cultuur vorm geeft aan alle menselijke waarden, gedragingen en verlangens, zijn cultuur en conflict onlosmakelijk verbonden. Dit betekent echter niet dat culturele verschillen onvermijdelijk tot conflicten leiden. Als er problemen ontstaan, binnen of tussen culturen, heeft dat vaak te maken met de omgang met verschillen. Ik ondersteun u om oorzaken van het problemen bespreekbaar te maken evenals culturele achtergronden.  Hierin neem ik de wensen en persoonlijke omstandigheden van iedere betrokkene mee. NG intercultureel advies bemiddelt in conflicten met culturele gevoeligheid. Hieronder wordt verstaan het niet alleen kennis hebben van de eigen culturele achtergrond, normen en waarden, maar ook van die van de andere partijen. Begrijpen wat de onderliggende redenen en motieven zijn die maken dat partijen op een bepaalde manier handelen

Ik ondersteun u in:

Bemiddeling bij situaties die kunnen leiden tot moeilijk overbrugbare cultuurverschillen binnen uw organisatie Mediation bij echtscheiding en arbeidsconflicten Conflictbemiddeling in uitlopende andere situaties
NG Intercultuur Advies
NG Intercultureel Advies werkt samen met BBCC Coaching & Mediation