© NG Intercultureel Advies
Made by Eagle Webdesign

Interculturele begeleiding is een passie voor mij!

Kernwaarden Interculturele begeleiding is een passie voor mij. Belangrijke kernwaarden van NG intercultureel advies zijn: Cultuursensitief op maat Oprechte daadkracht Vertrouwen in verbinding Samen zorgen deze kernwaarden dat NG intercultureel advies toegankelijk maakt, in elke situatie die u tegenkomt! Wat is intercultureel werken: Intercultureel werken is een manier van werken waarbij er respect is voor en rekening gehouden wordt met verschillende culturele achtergronden en omstandigheden. Daarnaast houdt intercultureel werken in dat rekening gehouden wordt met verschillen in omgangsnormen en belevingen. Je dienst-/hulpverlening daarop inrichten heet dan ‘interculturalisatie’. Met Intercultureel of cultuursensitief werken kun je culturele verschillen overbruggen en het gemeenschappelijke belang van beide kanten naar voren te halen. Het intercultureel werken is een wederzijds proces. Bij intercultureel werken is het de kunst om het ‘vreemde’ toe te laten. De ander mag zich presenteren zoals hij dat zelf wil. Dat vraagt om ruimte in het gesprek en een ruime blik. Werkwijze De samenleving wordt steeds kleurrijker. Als hulpverlener kom ik regelmatig cliënten tegen die andere normen en waarden hebben. Het is dan belangrijk dat je met die waarden en normen bekend bent. Om dat te kunnen zou je moeten verdiepen in je eigen referentiekader en identiteit. Belangrijke vragen die NG zichzelf stelt, zijn: Wat doe ik waardoor die ander doet, zoals hij doet? Wat doet de ander waardoor ik doe, zoals ik doe? Welke invloeden hebben ‘anderen’ (in de ruimere sociale context) waardoor we       doen zoals we doen?  Hierdoor ontstaan hypothesen over de communicatie. Dit bepaalt welke interventie nodig is. Dit is met name gericht op het gevoel van erkenning bij de ander. Interculturele communicatie: Interculturele communicatie is een discipline die de interactie tussen mensen met verschillende culturele achtergronden bestudeert. Deze communicatie is erop gericht om intercultureel bewustzijn te vergroten en daardoor de effectiviteit van de communicatie tussen mensen te vergroten. Belangrijke aspecten die bij interculturele communicatie naar voren komen zijn: Houding (bewustwording, motivatie, respect, open-mind) Kennis (eigen en andere culturen) Vaardigheden (reflectie, communicatie, bekrachtiging, bedachtzaamheid, inlevingsvermogen, zelfonthulling)
NG Intercultureel Advies       Maakt toegankelijk

Home     Over     Intercultureel Advies     Begeleiding & Coaching   Mediation     Training     Contact 

© NG Intercultureel Advies
Made by Eagle Webdesign

Interculturele begeleiding is

een passie voor mij!

Kernwaarden Interculturele begeleiding is een passie voor mij. Belangrijke kernwaarden van NG intercultureel advies zijn: Cultuursensitief op maat Oprechte daadkracht Vertrouwen in verbinding Samen zorgen deze kernwaarden dat NG intercultureel advies toegankelijk maakt, in elke situatie die u tegenkomt! Wat is intercultureel werken: Intercultureel werken is een manier van werken waarbij er respect is voor en rekening gehouden wordt met verschillende culturele achtergronden en omstandigheden. Daarnaast houdt intercultureel werken in dat rekening gehouden wordt met verschillen in omgangsnormen en belevingen. Je dienst-/hulpverlening daarop inrichten heet dan ‘interculturalisatie’. Met Intercultureel of cultuursensitief werken kun je culturele verschillen overbruggen en het gemeenschappelijke belang van beide kanten naar voren te halen. Het intercultureel werken is een wederzijds proces. Bij intercultureel werken is het de kunst om het ‘vreemde’ toe te laten. De ander mag zich presenteren zoals hij dat zelf wil. Dat vraagt om ruimte in het gesprek en een ruime blik. Werkwijze De samenleving wordt steeds kleurrijker. Als hulpverlener kom ik regelmatig cliënten tegen die andere normen en waarden hebben. Het is dan belangrijk dat je met die waarden en normen bekend bent. Om dat te kunnen zou je moeten verdiepen in je eigen referentiekader en identiteit. Belangrijke vragen die NG zichzelf stelt, zijn: Wat doe ik waardoor die ander doet, zoals hij doet? Wat doet de ander waardoor ik doe, zoals ik doe? Welke invloeden hebben ‘anderen’ (in de ruimere sociale context) waardoor we       doen zoals we doen?  Hierdoor ontstaan hypothesen over de communicatie. Dit bepaalt welke interventie nodig is. Dit is met name gericht op het gevoel van erkenning bij de ander. Interculturele communicatie: Interculturele communicatie is een discipline die de interactie tussen mensen met verschillende culturele achtergronden bestudeert. Deze communicatie is erop gericht om intercultureel bewustzijn te vergroten en daardoor de effectiviteit van de communicatie tussen mensen te vergroten. Belangrijke aspecten die bij interculturele communicatie naar voren komen zijn: Houding (bewustwording, motivatie, respect, open-mind) Kennis (eigen en andere culturen) Vaardigheden (reflectie, communicatie, bekrachtiging, bedachtzaamheid, inlevingsvermogen, zelfonthulling)
NG Intercultuur Advies