© NG Intercultureel Advies
Made by Eagle Webdesign

NG intercultureel advies begeleidt en coacht

mensen in de omgang met culturele diversiteit. 

NG intercultureel advies begeleidt en coacht mensen in de omgang met culturele diversiteit. Met een cultuursensitieve kijk ondersteun ik u om verschillen te begrijpen en te overbruggen. Op persoonlijk vlak of binnen uw organisatie. Overal liggen vraagstukken rondom culturele diversiteit. Soms is het lastig om deze vraagstukken op te lossen of aan te pakken. Voor deze specifieke vraagstukken kan een expert op het gebied van cultuursensitief werken een oplossing bieden. NG intercultureel advies biedt dan de uitkomst. In begeleiding ga ik cultuursensitief te werk, dat wil zeggen dat ik naast de inhoudelijke conflictsituatie ook rekening houd met cultuur gerelateerde componenten. Ik stem de wensen en behoeften af met u en kom tot een advies en plan van aanpak op maat

Hoe doe ik dit?

Met kortdurende of langdurige trajectbegeleiding Met individuele of groepsbijeenkomsten als doel om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen die zelfregie bevorderen en mogelijk maken Met een systeemgerichte benadering en outreachend werken Met vraag- en resultaatgericht maatwerk Met het opzetten, uitvoeren en evalueren van interculturele projecten Met specifieke trajecten zoals diversiteitbeleid binnen het onderwijs; bijvoorbeeld het thema vroegtijdige schoolverlaters Met het voeren van cultuursensitieve gesprekken voor verschillende onderwerpen Met het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij uw organisatie door middel van een maatwerkaanbod  

 

Ik bied:

Individuele begeleiding en coaching op het gebied van sociale redzaamheid, probleemgedrag en psychisch functioneren Individuele begeleiding en coaching op het gebied van culturele diversiteit Individuele begeleiding en coaching met als doel het aanbrengen van structuur c.q het voeren van regie bij complexe situaties Advies bij interculturele vraagstukken binnen uw organisatie Opvoedingsondersteuning bij allochtone gezinnen Ondersteuning en begeleiding bij situaties waarbij sprake is van huiselijk geweld en eer- gerelateerd geweld. Ondersteuning van ziekteverzuimgesprekken met medewerkers die verschillende culturele achtergronden hebben, met als doel een effectief re-integratietraject Kennis bij het inzichtelijk en bespreekbaar maken van persoonlijke en organisatiegerelateerde cultuurproblemen  
NG Intercultureel Advies       Maakt toegankelijk

Home     Over     Intercultureel Advies     Begeleiding & Coaching   Mediation     Training     Contact 

© NG Intercultureel Advies
Made by Eagle Webdesign

NG intercultureel advies

begeleidt en coacht mensen

in de omgang met culturele

diversiteit. 

NG intercultureel advies begeleidt en coacht mensen in de omgang met culturele diversiteit. Met een cultuursensitieve kijk ondersteun ik u om verschillen te begrijpen en te overbruggen. Op persoonlijk vlak of binnen uw organisatie. Overal liggen vraagstukken rondom culturele diversiteit. Soms is het lastig om deze vraagstukken op te lossen of aan te pakken. Voor deze specifieke vraagstukken kan een expert op het gebied van cultuursensitief werken een oplossing bieden. NG intercultureel advies biedt dan de uitkomst. In begeleiding ga ik cultuursensitief te werk, dat wil zeggen dat ik naast de inhoudelijke conflictsituatie ook rekening houd met cultuur gerelateerde componenten. Ik stem de wensen en behoeften af met u en kom tot een advies en plan van aanpak op maat

Hoe doe ik dit?

Met kortdurende of langdurige trajectbegeleiding Met individuele of groepsbijeenkomsten als doel om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen die zelfregie bevorderen en mogelijk maken Met een systeemgerichte benadering en outreachend werken Met vraag- en resultaatgericht maatwerk Met het opzetten, uitvoeren en evalueren van interculturele projecten Met specifieke trajecten zoals diversiteitbeleid binnen het onderwijs; bijvoorbeeld het thema vroegtijdige schoolverlaters Met het voeren van cultuursensitieve gesprekken voor verschillende onderwerpen Met het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij uw organisatie door middel van een maatwerkaanbod  

 

Ik bied:

Individuele begeleiding en coaching op het gebied van sociale redzaamheid, probleemgedrag en psychisch functioneren Individuele begeleiding en coaching op het gebied van culturele diversiteit Individuele begeleiding en coaching met als doel het aanbrengen van structuur c.q het voeren van regie bij complexe situaties Advies bij interculturele vraagstukken binnen uw organisatie Opvoedingsondersteuning bij allochtone gezinnen Ondersteuning en begeleiding bij situaties waarbij sprake is van huiselijk geweld en eer-gerelateerd geweld. Ondersteuning van ziekteverzuimgesprekken met medewerkers die verschillende culturele achtergronden hebben, met als doel een effectief re- integratietraject Kennis bij het inzichtelijk en bespreekbaar maken van persoonlijke en organisatiegerelateerde cultuurproblemen  
NG Intercultuur Advies